Cellbes lager & kontor

Entreprenad för Cellbes lagerlokal i Borås.

Totalentreprenad av 9000 lagerlokal

Under sommaren 2021 satte vi igång med att rensa i marken för tillbyggnaden av Cellbes lager. Den 9000 m² stora lagerytan har en höjd på 12 m och byggnaden består av en stålstomme och sandwichelement med en betongsockel.

Sammanfattningsvis innebar projektet att vi:

• monterade portar med lastbryggor och lasthus på byggnaden

• maskingjöt golvet i hela lokalen

• satte in ett sprinklersystem i hallen med sin egen sprinklertank

• förberedde lokalen för en autostore där vi monterat ett akustiktak på 3700

• byggde en entresol på 220 där även ett fläktrum finns

• byggde en toalettgrupp och en truckladdningsstation undertill

• lade ett tak av TRP och papp, med ett invändigt UV-system som takavvattning

Byggstart

Sommaren 2021

Entreprenadform

Totalentreprenad 

Yta

9000 kvm

Plats

Viared, Borås

När lagerhallen började bli klar runt årsskiftet 21/22 började vi riva ut plan 2 på den befintliga byggnaden. Här renoverade och färdigställde vi ett kontor på 1700 . För att nå detta plan byggdes det även en ny entrédel på 250m², som också den består av två plan. Allt detta gjordes samtidigt som vi gjorde en del renovering i det befintliga lagret.

Sammanfattat innebar detta arbete att vi:

• bytte ut en stor del av den befintliga fasaden till en glasfasad.

• bytte ut de befintliga fönstren

• lade om papp på hela det befintliga taket

• satte in nya ventilationsaggregat och dragit ny el

• byggde ett helt nytt kontorslandskap med flera glasväggar

• satte in ett nytt undertak på hela våningsplanet

• försåg våningsplanet med 4 st nya toaletter

• valde olika material för de olika rummen, såsom mattor, slipat betonggolv, parkett mm.

• byggde en egentillverkad entrétrappa i stål, där vi gjutit stegen och monterat glasräcken

 

Galleri